Sykefraværsresultater

Du kan se resultatene totalt, oppdelt på bransjer og for enkeltbedrifter for benchmarking (kun innloggede brukere).

Velg rapport ved å klikke på det grafiske symbolet foran rapportens tittel.

Mange av grafene benytter seg av glidende snitt. Glidende snitt for f.eks. 4. kvartal 2016 er snittet av 1., 2., 3. og 4. kvartal 2016, og er dermed også årsresultatet for 2016.