Sykefravær over tid
(glidende gjennomsnitt 4 siste kvartaler)

Ta med: Menn Kvinner
 
Ta med fravær
Arbeidsgiverperioden
   
   
 
Beregningsmetode for kvartalsresultat
Glidende snitt 4 siste kvartaler
Enkeltkvartal
Glidende og enkeltkvartal