Stablet utvikling
(stacked, glidende gjennomsnitt 4 siste kvartaler)

Ta med: Menn Kvinner
 
Ta med fravær
Arbeidsgiverperioden