Personskaderesultater

Resultatene presenteres som tabeller, søylediagram og/eller linjediagram. Søylediagrammene viser resultatet fra alle rapporterende produksjonssteder brutt ned på bransjenivå for de siste 3 årene. Linjediagrammet viser den historiske utviklingen siden 1996. Du kan også se resultatene for inntil 4 enkeltbransjer.