Personskaderesultater

Resultatene presenteres som tabeller, søylediagram og/eller linjediagram. Søylediagrammene viser resultatet fra alle rapporterende produksjonssteder brutt ned på bransjenivå for de siste 3 årene. Linjediagrammet viser den historiske utviklingen siden 1996. Du kan også se resultatene for inntil 4 enkeltbransjer.

Personskade

Kontakt

Marit Holtermann Foss

Marit Holtermann Foss

Fagsjef

Telefon: 23 08 88 08

E-post:
Marit.Holtermann.Foss @norskindustri.no