Personskaderesultater

Resultatene presenteres som tabeller, søylediagram og/eller linjediagram. Søylediagrammene viser resultatet fra alle rapporterende produksjonssteder brutt ned på bransjenivå for de siste 3 årene. Linjediagrammet viser den historiske utviklingen siden 1996. Du kan også se resultatene for inntil 4 enkeltbransjer.

Fra og med 2018 ble statistikken oppdatert og vi gikk fra å registrere tilløpstall til høyrisikohendelser. Se mer informasjon i veilederen.