Velg år:
2023: Grunnlagsdata
 
Bransje Bedr-
ifter
Års-
verk
Skader Fraværs-
dager
pga.
skade
Med
død
Med
fravær
Uten
fravær
Tilløp
Norsk Industri 159 73521 1 350 681 0 6545

 

* Noen bedrifter er knyttet til 2 bransjer. Summen for alle de rapporterende bedriftene vil derfor ikke være lik summen av alle bransjetallene.