Velg år:
2017: Grunnlagsdata
 
Bransje Bedrifter Årsverk Skader Fraværs
-dager
pga. skade
Med
død
Med
fravær
Uten
fravær
Tilløp
Aluminium 8 3113 0 9 18 7564 739
Bergindustri 12 1122 0 16 45 4700 156
ElektroEnergi 8 12738 0 12 54 9484 247
Emballasje 5 308 0 5 28 634 29
Gjenvinning 15 1869 2 33 32 827 883
KIS 13 5418 0 9 35 2881 39
KIS Stillas 8 649 0 5 17 220 10
Kjemisk 35 6861 0 37 152 10867 766
Legemiddel 6 1570 0 12 14 1351 198
Maritim 16 3094 0 38 73 3929 512
Mineralsk 5 764 0 5 59 1183 83
Møbel 3 962 0 15 31 97 159
OljeGass 16 25933 0 37 98 26396 562
Petroleum 7 2896 0 26 20 1361 188
Plastbearb 4 302 0 4 7 5 16
RensVask 11 1089 0 18 11 55 345
Smelteverk 19 3419 0 15 99 11715 287
Støperi 8 890 2 25 26 1227 805
Tekno 19 9271 0 63 83 1578 1128
Treforedling 9 2474 0 13 70 1717 517
Norsk Industri 195 62389 2 343 799 71845 6763

 

* Noen bedrifter er knyttet til 2 bransjer. Summen for alle de rapporterende bedriftene vil derfor ikke være lik summen av alle bransjetallene.