Velg år:
2016: Grunnlagsdata
 
Bransje Bedrifter Årsverk Skader Fraværs
-dager
pga. skade
Med
død
Med
fravær
Uten
fravær
Tilløp
Aluminium 8 3211 0 6 13 8506 343
Bergindustri 12 1416 0 13 54 4821 272
ElektroEnergi 6 6729 3 12 42 8222 94
Emballasje 5 444 0 7 23 330 24
Gjenvinning 14 1850 0 20 63 2023 629
Grafisk 0            
Havbrukslev 0            
KIS 12 4024 0 5 71 254 114
KIS Stillas 8 245 0 2 4 44 93
Kjemisk 32 6894 0 41 121 12704 927
Legemiddel 5 1642 0 11 10 1238 159
Maritim 17 3188 0 66 108 3808 816
Mineralsk 4 482 0 5 12 702 73
Møbel 3 185 0 1 0 9 35
OljeGass 17 23946 3 31 86 57816 400
Petroleum 7 2521 0 28 52 2083 131
Plastbearb 5 318 0 11 12 5 171
RensVask 11 1044 0 16 14 416 813
Sjømat 0            
Smelteverk 18 3384 0 20 97 10673 426
Støperi 10 1075 0 17 33 1401 183
Tekno 20 10094 0 55 73 5283 833
Teko 2 299 0 1 17 155 5
Treforedling 9 2412 0 21 63 2199 621
Norsk Industri 192 57900 3 345 861 108675 6558

 

* Noen bedrifter er knyttet til 2 bransjer. Summen for alle de rapporterende bedriftene vil derfor ikke være lik summen av alle bransjetallene.

Personskade

Kontakt

Marit Holtermann Foss

Marit Holtermann Foss

Fagsjef

Telefon: 23 08 88 08

E-post:
Marit.Holtermann.Foss @norskindustri.no