Velg år:
2022: Grunnlagsdata
 
Bransje Bedr-
ifter
Års-
verk
Skader Fraværs-
dager
pga.
skade
Med
død
Med
fravær
Uten
fravær
Tilløp
Norsk Industri 170 67235 0 348 665 0 4494

 

* Noen bedrifter er knyttet til 2 bransjer. Summen for alle de rapporterende bedriftene vil derfor ikke være lik summen av alle bransjetallene.