Velg år:
2016: Standardiserte verdier
 
Bransje Bedrifter Årsverk H-
verdi
TRI-
verdi
Tilløp pr
mill arb-
timer
Tilløp pr
årsverk
Fraværs-
dager
per skade
Aluminium 8 3211 1,1 3,4 1536 2,649 57
Bergindustri 12 1416 5,3 27,4 1974 3,404 21
ElektroEnergi 6 6729 1,0 4,9 708 1,222 8
Emballasje 5 444 9,1 39,2 431 0,743 3
Gjenvinning 14 1850 6,3 26,0 634 1,094 31
Grafisk 0            
Havbrukslev 0            
KIS 12 4024 0,7 10,9 37 0,063 23
KIS Stillas 8 245 4,7 14,2 104 0,179 47
Kjemisk 32 6894 3,4 13,6 1068 1,843 23
Legemiddel 5 1642 3,9 7,4 437 0,754 14
Maritim 17 3188 12,0 31,6 693 1,195 12
Mineralsk 4 482 6,0 20,4 844 1,456 15
Møbel 3 185 3,1 3,1 28 0,049 35
OljeGass 17 23946 0,8 2,9 1400 2,414 13
Petroleum 7 2521 6,4 18,4 479 0,826 5
Plastbearb 5 318 20,0 41,9 9 0,016 16
RensVask 11 1044 8,9 16,7 231 0,399 51
Sjømat 0            
Smelteverk 18 3384 3,4 20,0 1828 3,154 21
Støperi 10 1075 9,2 27,0 756 1,304 11
Tekno 20 10094 3,2 7,4 303 0,523 15
Teko 2 299 1,9 34,8 300 0,518 5
Treforedling 9 2412 5,0 20,2 529 0,912 30
Norsk Industri 192 57900 3,5 12,1 1088 1,877 19

 

* Noen bedrifter er knyttet til 2 bransjer. Summen for alle de rapporterende bedriftene vil derfor ikke være lik summen av alle bransjetallene i kolonnene "Bedrifter" og "Årsverk".

Personskade

Kontakt

Marit Holtermann Foss

Marit Holtermann Foss

Fagsjef

Telefon: 23 08 88 08

E-post:
Marit.Holtermann.Foss @norskindustri.no