Velg år:
2022: Standardiserte verdier
 
Bransje Bedr-
ifter
Års-
verk
H1/
LTIF
H2/
TRIF
Tilløp Fra-
værs-
dager
per
skade
per
mill
arb
timer
per
års-
verk
Norsk Industri 169 67190 3,0 8,7 0 0,000 13

 

* Noen bedrifter er knyttet til 2 bransjer. Summen for alle de rapporterende bedriftene vil derfor ikke være lik summen av alle bransjetallene i kolonnene "Bedrifter" og "Årsverk".