Velg år:
2017: Standardiserte verdier
 
Bransje Bedrifter Årsverk H-
verdi
TRI-
verdi
Tilløp pr
mill arb-
timer
Tilløp pr
årsverk
Fraværs-
dager
per skade
Aluminium 8 3113 1,7 5,0 1409 2,430 82
Bergindustri 12 1122 8,3 31,5 2428 4,188 10
ElektroEnergi 8 12738 0,5 3,0 432 0,745 21
Emballasje 5 308 9,4 62,2 1195 2,061 6
Gjenvinning 15 1869 10,2 20,8 257 0,443 27
KIS 13 5418 1,0 4,7 308 0,532 4
KIS Stillas 8 649 4,5 19,7 197 0,339 2
Kjemisk 35 6861 3,1 16,0 918 1,584 21
Legemiddel 6 1570 4,4 9,6 499 0,861 17
Maritim 16 3094 7,1 20,8 736 1,270 13
Mineralsk 5 764 3,8 48,6 898 1,549 17
Møbel 3 962 9,0 27,7 58 0,101 11
OljeGass 16 25933 0,8 3,0 590 1,018 15
Petroleum 7 2896 5,2 9,2 272 0,470 7
Plastbearb 4 302 7,7 21,1 10 0,017 4
RensVask 11 1089 9,6 15,4 29 0,051 19
Smelteverk 19 3419 2,5 19,3 1987 3,427 19
Støperi 8 890 16,3 34,5 799 1,379 32
Tekno 19 9271 3,9 9,1 99 0,170 18
Treforedling 9 2474 3,0 19,4 402 0,694 40
Norsk Industri 195 62389 3,2 10,6 668 1,152 20

 

* Noen bedrifter er knyttet til 2 bransjer. Summen for alle de rapporterende bedriftene vil derfor ikke være lik summen av alle bransjetallene i kolonnene "Bedrifter" og "Årsverk".