Benchmarking bransjer
(glidende gjennomsnitt 4 siste kvartaler)

Ta med: Menn Kvinner
 
Ta med fravær
Arbeidsgiverperioden
   
   
 
Beregningsmetode for kvartalsresultat
Glidende snitt 4 siste kvartaler
Enkeltkvartal

Velg bransjer:
Adm/salg/lager Aluminium Bergindustri ElektroEnergi
Emballasje Gjenvinning Grafisk Havbrukslev
KIS KIS Stillas Kjemisk Legemiddel
Maritim Mineralsk Møbel OljeGass
Petroleum Plastbearb RensVask Sjømat
Smelteverk Støperi Tekno Teko
Treforedling Norsk Industri

Sykefravær

Kontakt

Marit Holtermann Foss

Marit Holtermann Foss

Fagsjef

Telefon: 23 08 88 08

E-post:
Marit.Holtermann.Foss @norskindustri.no