Benchmarking bransjer
(glidende gjennomsnitt 4 siste kvartaler)

Ta med: Menn Kvinner
 
Ta med fravær
Arbeidsgiverperioden
   
   
 
Beregningsmetode for kvartalsresultat
Glidende snitt 4 siste kvartaler
Enkeltkvartal

Velg bransjer:
Adm/salg/lager Aluminium Bergindustri ElektroEnergi
Emballasje Gjenvinning Grafisk Havbruk
KIS KIS Stillas Kjemisk Legemiddel
Maritim Mineralsk Møbel OljeGass
Petroleum Plastbearb RensVask Sjømat
Smelteverk Støperi Tekno Teko
Treforedling Norsk Industri