Tabell bransje per år

Ta med: Menn Kvinner
 
 
Velg år:
Ta med fravær
Arbeidsgiverperioden
   
   
 

Kun bedrifter som har rapportert alle kvartaler i året er tatt med i bransjeresultatene

Bransje Ansatte
2017
kvartal 4
Sykefravær
i prosent
2017
Adm/salg/lager 2472 3,35
Aluminium 3447 4,61
Bergindustri 1949 5,62
ElektroEnergi 7723 3,93
Emballasje 602 6,66
Gjenvinning 2509 6,22
KIS 3846 7,06
KIS Stillas 440 5,59
Kjemisk 7790 4,90
Legemiddel 1928 5,28
Maritim 3933 3,57
Mineralsk 1046 4,89
Møbel 1629 6,80
OljeGass 19019 3,95
Petroleum 1788 3,92
Plastbearb 321 6,16
RensVask 1274 7,33
Smelteverk 3052 5,47
Støperi 963 6,00
Tekno 6809 4,40
Treforedling 2401 4,26
Norsk Industri 57145 4,85