Tabell bransjer siste 5 kvartaler
Utvikling siste år

Ta med: Menn Kvinner
 
Ta med fravær
Arbeidsgiverperioden
   
   
 

Bransje Ansatte
2018-1
Dagsverk
2018-1
Sykefravær, prosent Endring
siste år
2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
Adm/salg/lager 2799 204488 3,94 3,37 2,52 3,48 3,19 -0,76
Aluminium 3652 263450 5,76 3,84 4,28 4,86 3,84 -1,91
Bergindustri 1924 109140 6,32 5,79 4,92 5,39 6,07 -0,25
ElektroEnergi 7415 458877 2,61 4,10 4,00 5,06 5,53 2,92
Emballasje 612 37024 7,43 5,42 5,43 8,14 7,44 0,01
Gjenvinning 2351 137526 6,54 5,71 5,67 6,33 7,09 0,55
Havbruk 1584 93498 3,63
KIS 3835 238675 7,85 6,88 6,73 6,79 7,36 -0,49
KIS Stillas 454 28291 4,52 5,59 4,83 7,24 6,80 2,27
Kjemisk 7782 451764 5,20 4,48 4,73 5,21 5,83 0,64
Legemiddel 2028 114310 5,44 4,77 5,12 5,98 6,43 0,99
Maritim 5970 354366 4,43 3,38 3,41 3,45 4,28 -0,16
Mineralsk 993 58575 5,38 4,50 4,47 5,13 6,10 0,72
Møbel 1594 95895 7,75 6,57 5,91 6,68 6,76 -1,00
OljeGass 23578 1351433 3,86 3,87 3,67 4,33 5,24 1,38
Petroleum 1781 90966 4,76 4,07 3,30 3,53 4,78 0,02
Plastbearb 319 18272 5,88 6,32 5,26 7,08 8,99 3,11
RensVask 1259 65168 7,46 6,69 6,10 9,06 9,10 1,64
Smelteverk 2625 170462 6,37 5,39 4,70 5,23 6,17 -0,20
Støperi 1021 61419 7,18 6,11 5,04 5,70 6,66 -0,52
Tekno 7868 442188 5,06 4,17 3,99 4,42 5,02 -0,05
Treforedling 2195 125097 4,91 3,98 3,83 4,24 5,30 0,39
Norsk Industri 64780 3823669 5,20 4,64 4,39 5,02 5,46 0,26