Tabell bransjer siste 5 kvartaler
Utvikling siste år

Ta med: Menn Kvinner
 
Ta med fravær
Arbeidsgiverperioden
   
   
 

Bransje Ansatte
2017-3
Dagsverk
2017-3
Sykefravær, prosent Endring
siste år
2016-3 2016-4 2017-1 2017-2 2017-3
Adm/salg/lager 2522 158927 2,89 3,32 3,94 3,37 2,52 -0,37
Aluminium 4238 203776 4,06 4,82 5,76 3,84 4,28 0,22
Bergindustri 1773 89511 4,88 6,11 6,32 5,79 5,00 0,12
ElektroEnergi 8025 510965 3,22 4,54 2,61 4,10 4,00 0,79
Emballasje 603 32668 5,14 6,96 7,43 5,42 5,43 0,29
Gjenvinning 2375 118861 5,17 6,21 6,54 5,71 5,67 0,50
KIS 3961 260899 6,91 7,32 7,85 6,88 6,73 -0,18
KIS Stillas 487 30769 6,32 4,39 4,52 5,59 4,83 -1,49
Kjemisk 7464 379659 4,22 5,02 5,20 4,48 4,83 0,61
Legemiddel 2024 104758 4,16 4,90 5,44 4,77 5,12 0,96
Maritim 3804 198232 3,64 4,24 4,32 3,26 3,18 -0,46
Mineralsk 1067 57295 3,62 4,68 5,38 4,50 4,47 0,85
Møbel 1574 74357 6,90 7,00 7,75 6,57 5,91 -0,99
OljeGass 21770 1277705 3,48 4,20 3,83 3,85 3,67 0,18
Petroleum 1803 88640 3,28 4,10 4,76 4,07 3,30 0,03
Plastbearb 324 15604 5,95 5,58 5,88 6,32 5,26 -0,69
RensVask 1330 70568 6,64 7,52 7,46 6,69 6,10 -0,54
Smelteverk 3438 182626 5,14 5,81 6,37 5,39 4,70 -0,45
Støperi 983 54798 6,28 6,95 7,18 6,11 5,04 -1,24
Tekno 6857 335941 3,64 4,39 5,06 4,17 3,99 0,35
Treforedling 2355 121564 4,13 5,03 4,91 3,98 3,83 -0,30
Norsk Industri 60574 3343256 4,31 5,00 5,19 4,64 4,39 0,08

Sykefravær

Kontakt

Marit Holtermann Foss

Marit Holtermann Foss

Fagsjef

Telefon: 23 08 88 08

E-post:
Marit.Holtermann.Foss @norskindustri.no