Tabell bransjer siste 5 kvartaler
Utvikling siste år

Ta med: Menn Kvinner
 
Ta med fravær
Arbeidsgiverperioden
   
   
 

Bransje Ansatte
2017-2
Dagsverk
2017-2
Sykefravær, prosent Endring
siste år
2016-2 2016-3 2016-4 2017-1 2017-2
Adm/salg/lager 2495 141261 3,20 2,89 3,32 3,94 3,37 0,17
Aluminium 4043 209207 4,64 4,06 4,82 5,79 3,88 -0,76
Bergindustri 1943 100349 5,01 4,88 6,11 6,32 5,76 0,75
ElektroEnergi 8203 473059 4,32 3,22 4,54 2,61 4,10 -0,22
Emballasje 666 33513 5,58 5,14 6,96 7,43 5,42 -0,15
Gjenvinning 2682 140533 5,38 5,17 6,21 6,54 5,71 0,33
KIS 3933 259973 6,24 6,91 7,32 7,85 6,88 0,63
KIS Stillas 477 29048 6,12 6,32 4,39 4,52 5,59 -0,53
Kjemisk 8139 456695 4,72 4,29 5,07 5,22 4,55 -0,17
Legemiddel 1995 104704 5,52 4,16 4,90 5,44 4,77 -0,75
Maritim 3861 227392 4,01 3,64 4,24 4,32 3,26 -0,75
Mineralsk 745 39994 4,30 3,62 4,75 5,35 4,65 0,36
Møbel 1614 94853 7,25 6,90 7,00 7,75 6,57 -0,68
OljeGass 19336 1141273 3,66 3,48 4,20 3,83 3,85 0,19
Petroleum 1788 85643 3,66 3,28 4,10 4,76 4,07 0,41
Plastbearb 329 17221 5,83 5,95 5,58 5,88 6,32 0,49
RensVask 1432 66159 7,40 6,64 7,52 7,46 6,69 -0,70
Smelteverk 3406 188067 4,53 5,14 5,81 6,37 5,39 0,86
Støperi 980 55683 7,80 6,28 6,95 7,18 6,11 -1,68
Tekno 6864 397950 3,86 3,64 4,39 5,06 4,14 0,28
Treforedling 2374 125411 3,95 4,13 5,03 4,91 3,98 0,03
Norsk Industri 58582 3308577 4,56 4,31 5,00 5,19 4,64 0,08

Sykefravær

Kontakt

Marit Holtermann Foss

Marit Holtermann Foss

Fagsjef

Telefon: 23 08 88 08

E-post:
Marit.Holtermann.Foss @norskindustri.no